Lojalumo programa

Kita | 0 comments

Mėgaukis atostogomis ir gauk už tai prizus! Nuo šiol už kiekvieną užsakymą gausi lojalumo programos taškus, kuriuos galėsi iškeisti į vertingus prizus. Prizų sąrašą ir jų vertę taškais gali pamatyti apačioje.

Už vieną užsakymą gauni 100 ar 200 taškų. Plačiau apie lojalumo programą pasiskaityk:

Lojalumo programos taisyklės

Lojalumo programa

1. Dalyvavimas lojalumo programoje:
1.1. Kiekvienas Klientas, užsisakęs kelionę pas mus „UAB Esros turas“, dalyvauja lojalumo programoje.

2. Bendrosios taisyklės:
2.1. Klientas sutinka, kad Teikėjas naudotų Kliento asmens duomenis administravimo ir tiesioginės rinkodaros tikslais bei sutinka gauti informaciją apie Teikėjo lojalumo programos eigą. Klientas turi teisę bet kada teisės aktų nustatyta tvarka atsisakyti siunčiamos informacijos. Klientas atsako už savo pateiktų asmens duomenų teisingumą.
2.2. Teikėjas įsipareigoja laikytis konfidencialumo ir neatskleisti Kliento asmens duomenų tretiesiems asmenims, tiesiogiai nesusijusiems su Teikėjo teikiamomis paslaugomis.
2.3. Klientas turi teisę bet kada susipažinti su Teikėjo tvarkomais Kliento duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi. Klientas turi teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti viešinimą. Išskyrus saugojimą ir asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ar privatumo politikos sąlygų.
2.4. Teikėjas pasilieka teisę vienašališkai pakeisti Teikėjo lojalumo programos taisykles arba nutraukti Teikėjo lojalumo programą paskelbus apie tai ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas.

3. Taškų rinkimas:
3.1. Klientas gauna lojalumo taškus įsigydamas vieną ar daugiau kelionių. Nepriklausomai nuo užsakymų skaičiaus vienos kelionės įsigijimas Klientui suteikia 100 ar 200 taškų. Perkant pažintinę autobusinę kelionę 100 taškų, perkant poilsinę kelionę/ pažintinę lėktuvinę kelionę -200 taškų.
3.2. Už sukauptus taškus Klientas gali įsigyti Teikėjo siūlomus dovanų kuponus arba UAB „Esros turas„ atributiką. Sukaupti taškai į grynuosius pinigus nekeičiami.
3.3. Klientas gali pradėti naudotis taškais tik tada, kai sukaupta taškų suma yra pakankama įsigyti pasirinktam kuponui arba atributikai.
3.4. Kliento gauti taškai galioja neterminuotai.
3.5. Klientas turimų taškų kiekį gali pasitikrinti agentūroje.
3.6. Kliento sukaupti taškai negali būti perleidžiami kitiems asmenims.

4. Baigiamosios nuostatos:
4.1. Dalyvavimas Teikėjo lojalumo programoje gali būti nutrauktas Kliento arba Teikėjo iniciatyva vienu iš toliau nurodytų atvejų:
4.1.1. remiantis Kliento prašymu.

Lojaliems klientams – pačios geriausios dovanos!

400 taškų – puodelis su Esros turas atributika

500 taškų – bilietas į Forum Cinemas kiną

600 taškų – sportinis rankšluostis su nailono maišeliu ir su Esros turas atributika

600 taškų – skėtis su Esros turas atributika

800 taškų – Akropolio dovanų kuponas 20,- eur sumai

800 taškų – Eurokos dovanų kuponas 20,- eur sumai